Currency: CZK | EUR | USD         Slovenčina   English
Shopping cart 0 products in cart total price 0,00 EUR OK
Username: Password:  

Products for your vehicle:  

Facebook

Kontakt

Ľudovít Beňo - EL - Performance

Slobody 401/63

966 81 Žarnovica

Tel: 0903/955896

E-mail: info@elperformance.sk

IČO: 40538915

IČ DPH: SK1048910522

 

Bankové spojenie:

Názov banky:             Všeobecná úverová banka, a.s.

Číslo účtu:                 1882282058/0200

Variabilný symbol:       číslo faktúry

IBAN:                        SK1502000000001882282058

BIC:                          SUBA SK BX

 

Živnostenský list vydaný OÚ v Žiari nad Hronom, odbor živnostenského podnikania, Nám. Matice Slovenskej 8, 96532 Žiar nad Hronom. Číslo živnostenského registra 682-4054. V Žarnovici dňa 6.8.2004, (rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 10.8.2004)

Názov a adresa orgánu dozoru alebo dohľadu, ktorému poskytovateľ služieb podlieha:
Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Banskej Bystrici
Dolná 46
974 01 Banská Bystrica

 

« Back

News   |   Sale   |   Sell out   |   Terms and Conditions   |   Kontakt   |   Reklamačný poriadok   Facebook
3 visitors today,   12240 visitors per month