Mena: CZK | EUR | USD         Slovenčina   English
Nákupný košík 0 produktov v košíku v cene 0,00 EUR OK
Login: Heslo:  
Facebook

Obchodné podmienky

UPOZORNENIE

Podľa zákona č. 190/2003 Z.z. § 14a ods. 1 sa nesmie uzatvárať zmluva na diaľku, ktorej predmetom je nákup a predaj zbrane kategórie A, kategórie B, kategórie C alebo streliva do týchto zbraní, expanznej zbrane, zbrane, ktorá bola znehodnotená zo zbrane kategórie A, kategórie B a kategórie C a zbrane kategórie D uvedenej v § 7 ods. 1 písm. l, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak.

Z toho dôvodu nebudú vybavené objednávky konečných spotrebiteľov, ktorých predmetom je nákup vyššie uvedeného tovaru vrátane jatočných prístrojov a ich súčastí a ďalších zbraní kategórie D na štartovacie a plynové strelivo ako aj ich hlavných častí a súčastí.

V praxi to znamená, že nezasielame expanzné zbrane a plynové zbrane.  Vzduchovky, perkusné zbrane, strelivo a príslušenstvo k zbraniam naďalej zasielame.


PRÍSTUP K SEKCII: Zbrane a strelivo na zbrojný preukaz- je podmienený registráciou na našej stránke a zaslaním čísla Zbrojného preukazu na email: info@meget.sk + login, pod ktorým ste sa registrovali.

 1. Vloženie tovaru do košíka

Vyberte tovar o ktorý máte záujem a zobrazte jeho detail. Nájdete tam tlačítko "kúpiť", ktorým ho pridáte do svojho nákupného košíka. V košíku môžete mať naraz ľubovoľne veľa tovarov. Prehľad Vášho nákupného košíka vidíte neustále v pravej hornej časti stránky "Nákupný košík".

2. Nákupný košík 1. krok - Vymazanie tovaru, zmena počtu tovarov

Nakupovať môže prihlásený aj neprihlásený užívateľ. Ak ste už vložili tovar do košíka ale nie ste prihlásený, stačí vyplniť prihlasovacie údaje (formulár pre "Prihlásenie" vpravo hore) a po úspešnom prihlásení môžete pokračovať v nákupe. Po kliknutí na prehľad košíka v pravej časti stránky sa zobrazí detail Vášho nákupu - všetky tovary, ich počty a ceny. V tomto kroku môžete meniť počty zakúpených tovarov - do kolonky napíšete želaný počet kusov a kliknete na tlačítko "Prepočítať". Nastavením počtu tovaru na 0, alebo kliknutím na červený krížik odstránite tovar z košíku. Kliknutím na tlačítko "Vyprázdniť košík" odstránite z Vášho košíku všetky tovary naraz.V pravo dole nájdete krok 2.poštovné, doprava, na ktorý kliknete ak chcete pokračovať v objednávke.

3. Nákupný košík 2. krok - Poštovné, doprava

V druhom kroku odoslania nákupného košíka si môžete vybrať z viacerých spôsobov dodania tovaru. Cena poštovného sa automaticky pripočíta k cene vášho nákupu. 

4. Nákupný košík 3. krok - Kontaktné údaje

V časti kontaktné údaje vyplníte adresu, na ktorú bude doručená objednávka. Môžte vyplniť aj fakturačnú adresu, ak je iná, ako doručovacia adresa. Ak ste prihlásený používateľ, môžete si v systéme nastaviť niekoľko adries, z ktorých počas nákupu budete jednoducho vyberať a nemusíte ich opakovane vypĺňať ručne. Ďalšími povinnými údajmi sú váš e-mail a telefónne číslo.

V prípade, že nakupujete tovar, ktorého nákup je podmienený vekom 18 rokov (zbrane, strelivo, príslušenstvo k zbraniam) je nutné tiež vyplniť  číslo občianskeho preukazu a zaškrtnúť príslušné políčko s textom:

Zákazník je povinný uviesť do objednávky správne a platné údaje a ich zadaním a potvrdením objednávky zákazník potvdzuje skutočnosť, že bol o tejto skutočnosti poučený a berie na vedomie, že za prípadné zadanie nesprávnych a neplatných údajov preberá plnú zodpovednosť.

Nepovinné pole poznámka umožňuje zaslať správu predajcovi, ktorý bude preberať vašu objednávku.

5. Nákupný košík 4. krok - Zhrnutie, odoslanie a potvrdenie objednávky

V poslednom kroku nákupu vám systém zobrazí všetky informácie, ktoré ste vyplnili v predchádzajúcich troch krokoch. Informácie ešte môžete zmeniť. Je nutné zaškrtnúť políčko súhlasu s obchodnými podmienkami. Ak nie sú vyplnené všetky povinné položky, nebude možné odoslať objednávku. Ak je objednávka kompletná, môžete ju definitívne odoslať kliknutím na tlačidlo "Odoslať objednávku". Potvrdenie vašej objednávky bude doručené na e-mailovú adresu, ktorú ste vyplnili pri nákupe. Na túto istú adresu vám zašleme informáciu o zmene stavu vašej objednávky.

Uzavretím kúpnej zmluvy Kupujúci súhlasí s VOP a vyhlasuje, že mal možnosť sa s týmito VOP zoznámiť pred jej uzavretím.

  Kupujúci platí cenu, ktorá je uvedená v potvrdení objednávky. Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

Zaslaním informačného e-mailu o prijatí objednávky, dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, okrem prípadu, ak si Kupujúci v objednávke zvolil spôsob platby bezhotovostným prevodom, kedy k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza po zaslaní predfaktúry na e-mail zákazníka.. Uzatvorením kúpnej zmluvy vznikne Predávajúcemu povinnosť obstarať a dodať tovar a služby Kupujúcemu v zmysle objednávky a Kupujúcemu vznikne povinnosť za tento tovar a súvisiace služby zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

6. Sledovanie stavu objednávky

Ak ste nakúpili v našom obchode ako prihlásený používateľ, môžete po prihlásení sledovať stav vašej objednávky. Stačí kliknúť na odkaz "Moje objednávky" v pravej hornej časti stránky, kde uvidíte zoznam všetkých vašich uskutočnených nákupov a ich stav.

Objednávka ma 5 štádií:
Nevybavená - ešte nebola prebratá predávajúcim
Prijatá - objednávka bola prijatá a pracuje sa na jej vyexpedovaní
Odoslaná - objednávka bola vyexpedovaná a v najbližších dňoch môžte očakávať jej doručenie
Uhradená - prijali sme platbu za vašu objednávku
Stornovaná - objednávka bola zrušená

O každej zmene stavu vám automaticky odošleme informáciu na e-mailovú adresu, ktorú ste vyplnili pri nákupe.

7. Zrušenie objednávky

Nakoľko objednávky vybavujeme čo najskôr, najpozdejšie však do nasledujúceho pracovného dňa, je možné zrušiť objednávku len pred jej prebratím predávajúcim. To znamená, že ak ste sa rozhodli Vašu objednávku zrušiť krátko po jej odoslaní, stačí ak pošlete e-mail so žiadosťou o zrušenie na adresu info@meget.sk. Uveďte všetky objednané tovary, ktoré chcete zrušiť, a tiež kontaktné údaje, s ktorými ste objednávku odoslali.
V prípade, že od odoslania objednávky prešiel dlhší čas, je možné, že ju už nebude možné zrušiť. Určite však kontaktujte predávajúceho na telefónnom čísle 0904 933 242.

Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu s Kupujúcim, a to najmä, ak ide o osobu, ktorá predtým podstatným spôsobom porušila kúpnu zmluvu alebo tieto VOP alebo vo vzťahu k Predávajúcemu porušovala dobré mravy. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku a vybraný tovar Kupujúcemu nedodať, a to najmä v prípade, že po odoslaní objednávky došlo k vypredaniu tovaru, tovar sa už nedodáva, nevyrába alebo z technických alebo objektívnych príčin nie je možné tovar dodať za podmienok dohodnutých v objednávke alebo v termíne dodania. Predávajúci sa zaväzuje v týchto prípadoch vrátiť kupujúcemu už zaplatenú finančnú čiastku

8. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Kupujúcemu vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom ?kamennom? obchode. Tovar je potrebné vrátiť na adresu prevádzky spoločnosti kompletný /s visačkami, príslušenstvom/, nepoužitý a nepoškodený. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy:
Odstúpiť môže spotrebiteľ tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to v písomnej forme na emailovú adresu info@meget.sk. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru. Pokiaľ už spotrebiteľ tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť predávajúcemu, v neporušenom stave.  V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, má predávajúci nárok vymáhať úhradu nákladov spojených s uvedením tovaru do pôvodného stavu, ako aj škodu vzniknutú na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Tovar odporúčame posielať doporučene, aby ste mali doklad o odoslaní. Tovar v žiadnom prípade neposielajte na dobierku.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

podľa zákona č. 102/2014 Z.z.

Komu:

Ing.Erika Beňová-MEGET, Slobody 401/63, 96681 Žarnovica, tel. č.0904/933242.IČO:46522557, DIČ:SK1039435331

www.meget.sk, info@meget.sk

VEC:

Ostúpenie od zmluvy:

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:

Číslo objednávky (príp. faktúry):
Dátum objednania (vystavenia faktúry): :
Meno a priezvisko spotrebiteľa:
Adresa spotrebiteľa:

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z.z. v znení neskorších predpisov oprávnený požadovaťod spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Prajem si vrátiť peniaze poštovou poukážkou na hore uvedenú adresu :

Prajem si vrátiť peniaze na bankový účet:

 Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

9. Poštovné a balné

Dodanie objednaného tovaru bude realizované v čo najkratšom termíne, podľa dostupnosti tovaru na sklade a prevádzkových možností predávajúceho.

1. Termín vybavenia objednávky je obvykle do 1-2 pracovných dní od jej potvrdenia, pokiaľ je tovar skladom.
2. V prípade dlhšej dodacej doby bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti neodkladne tefonicky alebo e-mailom informovať.

 Poštovné

- doručenie tovaru kuriérom na dobierku - 5 EUR (doručenie v nasledujúci deň)

- pri platbe vopred na učet, doručenie kuriérom, alebo poštou (podľa vlastného výberu) - 4 EUR.

- doručenie tovaru slovenskou poštou, ako poistený balík na adresu, na dobierku (do 5kg)5,50 EUR.

- doručenie tovaru slovenskou poštou, ako poistený balík na poštu, na dobierku (do 5kg)- 4,30 EUR./nutné uviesť tel. číslo, aby Vás pošta mohla kontaktovať a oboznámiť o uložení balíka/

- doručenie tovaru slovenskou poštou 1.triedou, ako poistený list,  na dobierku (do 1kg)- 4,20 EUR (dodanie 1-2 dni)

- poštovné sa nevzťahuje na doručenie trezorov - po objednaní predávajúci informuje zákazníka o možnostiach doručenia trezorov a odsúhlasuje objednávku

- pri objednávke nad 500 EUR poštovné zdarma - hradí predávajúci

- pri zbraniach a strelive na zbrojný preukaz je možný len osobný odber.

 Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru) a návod na používanie, prípadne záručný list.

10. Predaj tovaru s obmedzením ( 18 rokov)

Podľa platných zákonov je nákup niektorých typov tovaru obmedzený dosiahnutím veku 18-tich rokov.

K nákupu týchto typov tovaru v našom internetovom obchode je preto nutné: poslať (čitateľnú) fotokópiu občianskeho preukazu buď:

- MMS na tel.č 0904933242

- e-mailom na adresu: info@meget.sk

Bez splnenia vyššie uvedených podmienok nemôže byť objednávka obsahujúca ktorýkoľvek z vyššie uvedených typov tovaru vybavená a bude stornovaná. Všetky dodatočne poskytnuté osobné údaje sú považované za dôverné a je s nimi zaobchádzané podľa ustanovení, uvedených v odstavci Ochrana osobných údajov zákazníkov.

11. Dodacia lehota

Pre tovary, ktoré sú momentálne na sklade, je dodacia lehota 2 pracovné dni. U ostatných tovarov je to 14 pracovných dní, alebo podľa informácie zaslanej na Vami uvedený mail.

12. Výmena tovaru

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) spolu s dokladom o kúpe na našu adresu. Náklady spojené s výmenou hradí v plnej výške kupujúci.

13. Reklamácie a záruka

Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prehliadnuť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenia. Prípadné vady je kupujúci povinný čo najskôr hlásiť našej firme. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme. Pre bližšie informácie ohľadom reklamácie si prečítajte reklamačný poriadok.

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je uvedené inak, poskytujeme zákonom stanovenú záručnú dobu 24 mesiacov. Táto doba začína plynúť dňom vystavenia dokladu o kúpe tovaru a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave.

 Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

 -nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,

-neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru,

-uplynutím záručnej doby tovaru,

-mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

-používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,

-neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

-poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii,

-poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
-neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
-zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

14. Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s ustanoveniami Zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

Firma MEGET ako prevádzkovateľ internetového obchodu www.meget.sk na internetovej adrese www.meget.sk týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že všetky osobné údaje získané od zákazníkov bude užívať výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a nebude ich bez súhlasu vlastníka týchto údajov poskytovať tretím osobám a ani ich nepoužije na komerčnú ponuku. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru.

Zákazník udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovávaním a uchovávaním jeho osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovávaním osobných údajov môže zákazník kedykoľvek aj bez udania dôvodu zrušiť písomnou formou. Súhlas zanikne do 14 pracovných dní odo dňa doručenia tejto žiadosti a následne sa firma Meget, zaväzuje, že osobné údaje zákazníka vymaže zo svojej databázy.

15. Alternatívne riešenie sporov

Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: info@meget.sk

Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. 

Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

« Naspäť

Novinky   |   Akcie   |   Výpredaj   |   Obchodné podmienky   |   Kontakt-0904/933242   |   Darčeková poukážka   |   Poštovné   |   Reklamačný poriadok   |   GDPR   Facebook
51 návštev dnes,   649344 návštev za mesiac